Проекти

Проект “Посилення правових можливостей мешканців сіл Великі Лучки, Чомонин та Павшино Мукачівського району для сталого розвитку своїх громад”

Період реалізації: Листопад 2017 – Серпень 2018

Мета: Сприяти розвитку громад сіл Великі Лучки, Чомонин, Павшино Мукачівського району через посилення правових можливостей мешканців сіл, налагодження системної співпраці сільського населення з депутатами сільських і районної рад та активного залучення мешканців сіл до процесів прийняття рішень на місцевому рівні.

Донор: МФ “Відродження”

Проект “Забезпечення діалогу представників місцевого та ромського самоврядування”

Період реалізації: Жовтень 2017

Мета: Налагодити ефективне партнерство голів сільських рад з головами ромського самоврядування задля безконфліктного вирішення питань пов’язаних з розвитком ромських громад Закарпатської області.

Донор: МФ “Відродження”

Проект “Посилення правових можливостей ромів задля сприяння інклюзії в місцеві громади і протидії дискримінації ромського населення”

Період реалізації: Жовтень 2017 – Травень 2018

Мета: Основна мета, в рамках цього проекту, забезпечення безпеки в ромських поселеннях, через розвиток соціальної інфраструктури в середині ромських поселень, як елементу та складової частини села чи селища.

Донор: МФ “Відродження”

Проект “Розширення можливостей ромських громад Мукачівського району в процесах прийняття рішень на місцевому рівні”

Період реалізації: Червень 2016 – Травень 2017

Мета проекту: Посилити потенціал членів ініціативних груп з ромських поселень в Мукачівському районі (Баркасово, Великі Лучки, Павшино, Страбичево, Чомонин), які мають намір управляти своїми ромськими громадами на якісно новому рівні, шляхом створення Органів самоорганізації ромських громад (- надалі ОСРГ) в своїх поселеннях та з цією метою потребують додаткових знань, інформаційної, експертної та правової допомоги в питаннях створення, розвитку та ефективного управління органами самоорганізації ромських громад.

Донор: Ромська програмна ініціатива МФ «Відродження»

Проект “Створення комплексної системи надання безоплатної правової допомоги в Закарпатській області”

Період реалізації: Січень 2016 – Грудень 2016

Мета проекту: Створення комплексної сталої системи надання первинної та вторинної правової допомоги в Закарпатській області з метою забезпечення здійснення висококваліфікованого захисту конституційних прав та інтересів мешканців територіальних громад Закарпаття, особливо бідних та соціально незахищених верств населення, включаючи представників національних меншин, фінансовий стан яких не дозволяє їм отримувати платну юридичну допомогу.

Донор: Проект здійснюєтьсяза підтримки Проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади та Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».

Проект “Сприяння забезпеченню дотримання принципу недискримінації по відношенню до ромської національної меншини серед представників органів державної та місцевої влади”

Період реалізації: Липень 2015 – Листопад 2015

Мета проекту: Привернення суспільної уваги до проблеми відсутності ідентифікуючих документів у представників ромської національної меншини. Посилення впливу на державні та місцеві органи влади в питаннях зниження рівня дискримінації по відношенню до ромської національної меншини.

Донор: В рамках проекту «Досягнення рівності: спільний підхід для покращення стану рівності та недискримінації», який реалізується Проектом “Без Кордонів”/ЦСД за підтримки Європейської Комісії та МФ “Відродження”.

Проект “Кампанія громадської адвокації щодо усунення законодавчих розбіжностей у видачі ідентифікуючих документів представникам ромської національної меншини”

Період реалізації: Серпень 2015 – Грудень 2015

Мета проекту: Проведення кампанії громадської адвокації щодо усунення розбіжностей між законодавчою, судовою і виконавчою гілками влади в питаннях видачі ідентифікуючих документів представникам ромської національної меншини в Україні, які не мають можливості отримати паспортні документи і свідоцтва про народження самостійно.

Донор: Європейський центр з прав ромів (EuropeanRomaRightsCentre (Budapest, Hungary).

Проект “Проведення адвокаційної кампанії на підтримку розвитку ромського самоврядування в Закарпатській області”

Період реалізації: Липень 2015 – Листопад 2015

Мета проекту: Посилення потенціалу ромських організацій, ромських лідерів та активістів в питаннях розробки та проведення адвокаційних кампаній спрямованих на розвиток ромського самоврядування в Закарпатській області. Посилення взаємодії та налагодження конструктивного співробітництва між представниками органів місцевої влади та представниками ромських організацій, ромськими лідерами та активістами в Закарпатській області.

Донор: Субгрантінг, Європейська комісія та Мережа Меншин Східного Партнерства.

Проект “Сприяння сталому розвитку ромської громади”

Період реалізації: Серпень 2015 – Січень 2016

Мета проекту: Налагодження співпраці між представниками ромської громади з представниками державних органів влади та органів місцевого самоврядування з метою розробки та впровадження спільних ініціатив щодо сталого розвитку ромської громади в м.Мукачево. Сприяння конструктивному діалогу та соціальної активності всередині ромської громади.

Донор: МФ «Відродження»

Проведення дослідження на тему: “Визначення правового статусу та механізмів захисту прав представників ромської національної меншини, які перебувають у статусі «особи без громадянства”

Період реалізації: Березень – Грудень 2015 року

Мета проекту: Проведення порівняльного аналізу та вироблення рекомендацій правого характеру спрямованих на вдосконалення національного законодавства та державної політики України щодо легалізації та видачі ідентифікуючих документів представникам ромської національної меншини, які перебувають у статусі «особи без громадянства».

Донор: Субгрантінг ВБФ «Право на Захист» та Європейського Союзу

Проект “Громадський моніторинг Плану заходів Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року”

Період реалізації: Жовтень 2014 – Січень 2015

Мета проекту: Проведення незалежного громадського моніторингу роботи органів місцевого самоврядування у Закарпатській та Волинській областях з питань реалізації Плану заходів Національної Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. Виявлення прогалин та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення Плану заходів задля покращення національної політики щодо ромів.

Донор: МФ «Відродження»

Проект “Сприяння розвитку ромських громад в м.Мукачево та м.Свалява”

Період реалізації: Лютий 2014 – Лютий 2015

Мета проекту:
Проведення компанії громадського лобіювання інтересів представників ромських громад в м. Мукачево та м.Свалява з питань створення органів самоорганізації ромських громад.

Донор: МФ «Відродження»

Проект “Підвищення рівня знань представників державних установ у сфері захисту громадян від дискримінації”

Період реалізації: Січень 2014 – Червень 2014

Мета проекту: Підвищенні рівня знань у представників місцевих та районних органів влади, представниківправоохоронних органів у сфері захисту прав людини та антидискримінаційної політики, формування культури толерантності та протидії ксенофобії у їхній щоденній роботі.

Донор: МФ «Відродження»

Проект “Розбудова сталої системи надання первинної правової допомоги в м.Мукачево”

Період реалізації: Лютий 2014 – Січень 2015

Мета проекту: Створення міської цільової програми з надання безоплатної правової допомоги в м. Мукачево. Забезпечення здійснення висококваліфікованого захисту конституційних прав та представництва правових інтересів бідних та соціально незахищених верств населення, фінансовий стан яких не дозволяє їм отримувати платну юридичну допомогу.

Донор: МФ «Відродження», Програма Розвитку ООН, Міністерство закордонних справ Данії

Проект “Посилення правових можливостей ромських громад через організацію надання правової допомоги в трьох центрах в м.Мукачево та м.Свалява”

Період реалізації: Вересень 2013 – Лютий 2014

Мета проекту: Надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги ромському населенню в м.Мукачево та м.Свалява.

Донор: МФ «Відродження»

12