Правова допомога

Сьогодні доступ до механізмів захисту прав людини окрім держави надає також недержавний сектор: правозахисні організації, юридичні приймальні при громадських організаціях, адвокати Probono, які здійснюють практику на волонтерських засадах. Це все вказує на той факт, що існує попит на доступ до інструментів захисту прав людини, який значно перевищує пропозицію, що надає держава.

Діяльність Правозахисного фонду «Розвиток» направлена на формування свідомого, правообізнаного та активного громадянського суспільства через правозахисну діяльність.

За час роботи ЦПІК “Мукачівського правозахисного центру”, який є структурним підрозділом Правозахисного Фонду «Розвиток», ми підсумували – що механізмом посилення правових можливостей соціально-незахищених груп є не лише надання безоплатної первинної та вторинної допомоги, але й супроводження громадян до державних установ.

Люди, що до нас звертаються, часто не орієнтуються у великому обсязі інформації, спеціальних термінах чи особливостях законодавства. Вони потребують пояснення «букви» закону та рекомендацій щодо конкретних інституцій, в які вони могли б звернутися. До того ж, часто вони взагалі бояться і не хочуть звертатися до державних інституцій для вирішення своїх проблем.

Правозахисний фонд «Розвиток»:
– Надає доступну безоплатну правову допомогу;
– Об’єднує юристів та адвокатів центрів, організацій, адвокатів pro-bono в єдину мережу надавачів безоплатної правової допомоги в Закарпатській області;
– Впроваджує стандарти надання якісної правової допомоги;
– Проводить адвокасі кампанії спрямовані проти дискримінації за будь-якими ознаками;
– Використовує медіацію, як засіб досудового вирішення конфліктів;

Правова освіта та культура населення

Формування громадянського суспільства чітко корелюється із підвищенням рівня правової культури населення. Основною ціллю правової освіти є формування свідомого громадянина, який свідомий щодо своїх прав, можливостей та обов’язків.
Співробітники нашого Фонду намагаються не тільки надати правову допомогу, як юристи чи адвокати, але й спонукати громаду підвищувати власний рівень правової обізнаності для подальшого самостійного захисту своїх прав.

Задля створення необхідних передумов здобування громадянами правових знань, посилення їх правових можливостей із забезпечення доступу до джерел правової інформації – співробітники Фонду із залученням експертів проводять семінари та тренінги з наступних питань:
• Права людини: поняття, види та механізми захисту;
• Доступ до публічної інформації;
• Основи ґендерної культури;
• Права меншин та їх захист;
• Соціальна інтеграція ромів;
• Злочини на ґрунті ненависті та мова ворожнечі;
• Запобігання та протидія дискримінації;
• Репродуктивне здоров’я ромських дівчат та жінок;
• Протидія насильству та торгівлі людьми;

Інтегрування первинної та вторинної безоплатної правової допомоги

Наразі, разом з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, ми впроваджуємо єдину комплексну систему надання безоплатної правової допомоги в Закарпатській області через створення міських цільових програм з надання безоплатної первинної правової допомоги в 10 містах області з подальшою інтеграцією їх з вторинною правовою допомогою. Надавачі правових послуг в рамках даних програм, будуть об’єднані в єдину мережу, в яку також будуть входити центри з надання БВПД, адвокати, що будуть залучені на умовах Pro-Bono, представники органів місцевого самоврядування, волонтери, юристи, що проходять стажування з метою отримання права на зайняття адвокатською діяльністю та представники ЗМІ з кожного міста та району, де буде впроваджена міська цільова програма.