Ромське самоврядування

self

Процеси децентралізації, які відбуваються в нашій країні не пройшли повз й ромського населення. Однак, обмежений доступ до інформації, ізоляція, сегрегація та відсутність прямого й партнерського зв’язку із органами влади – залишає ромів за межею прийняття рішень. Створення юридично оформленого колегіального органу самоорганізації, який буде відстоювати інтереси ромської громади, допоможе встановити якісно новий рівень відносин між місцевою владою та ромами, в тому числі і реалізації ромськими громадами права при здійсненні місцевого самоврядування. А це, у висновку, вирішить ряд проблем, які десятиліттями не вирішуються. Прагнення ромів до включення в розбудову українського суспільства на засадах законності – має всіляко підтримуватись органами місцевої влади.

Говорячи про ромське самоврядування, насамперед варто врахувати два важливі чинники. По-перше, ми перебуваємо лише на початку довготривалого шляху, і проходячи його, будемо зіштовхуватися з нерозумінням та необхідністю ретельно прораховувати кожен крок. По-друге, альтернативи такому розвитку ромських громад фактично немає. Шляхом самоорганізації пішли європейські громади, потроху до нього приєднуються і громади українські.

З метою посилення ромських громад, надання їм права голосу та розвитку в партнерських відносинах в межах децентралізації, ще у 2013 році ромські активісти та юристи нашого фонду розпочали роботу з розбудови самоврядування. 2014 рік, у цьому сенсі, став значущим для самоорганізації ромів, адже в цьому році було розроблене перше на Україні «Положення про орган самоорганізації ромської громади», як основного документу за яким функціонує орган. У березні 2016 року був створений перший на Україні орган самоорганізації ромської громади в м. Свалява.

Органи самоорганізації ромської громади виступають важливим самостійним елементом системи місцевого самоврядування. Вони дозволяють представникам ромської національної меншині брати участь у вирішенні питань місцевого значення і здійснюють передані їм повноваження місцевої ради. І в цьому плані є в деякій мірі владними структурами, оскільки є спільні риси з органами місцевого самоврядування та іншими органами публічної влади.

Суттєвою перевагою ромського самоврядування перед місцевою владою є те, що до його органів входитимуть жителі саме ромських поселень. Тобто люди зі знанням проблематики зсередини, з розумінням, яких змін потребують самі мешканці поселення.

rom_self

З метою підвищення рівня залученності ромів Закарпаття до процесів прийняття рішень на місцевому рівні та отримання більш глибоких знань з питань розвитку органів самоорганізації ромських громад був створений Координаційний центр з розвитку ромського самоврядування в Закарпатській області. Даний Центр функціонує як відокремлений структурний підрозділ Правозахисного фонду «Розвиток».

Робота Центру покликана надати інформаційну та правову підтримку представникам ромських громад Закарпаття, які виявили бажання розвивати ромське самоврядування.

Основними завданнями Координаційного центру є:

1. Забезпечувати доступ до інформації та відкритість діяльності органів місцевого самоврядування та державних органів через подання інформаційних запитів, моніторингових візитів в межах чинного законодавства;
2. Підвищувати рівень правової освіти членів ромських громад через проведення семінарів та тренінгів;
3. Сприяти соціальній мобілізації ромських громад через залучення у заходах, як загальні збори, спільні заходи спрямовані на покращення життєвого простору громади;
4. Підтримувати ромських лідерів, активістів та членів ОСРГ шляхом надання інформаційної, консультативної, правової допомоги через проведення тренінгів, семінарів, круглих столів;
5. Надавати експертну юридичну допомогу при створенні органу самоорганізації;
6. Просвіщати у принципах роботи органу самоорганізації, шляхом персональних консультацій в межах Центру та поширення методологічної бази у вигляді посібника;
7. Поширювати досвід створення та діяльності органів самоорганізації серед інших ромських громад Закарпаття;
8. Формувати культуру відкритого діалогу із представниками міської влади посередництвом організації круглих столів та робочих зустрічей з представниками міської влади відповідно міста.

Ромське самоврядування покликане кардинально змінити відносини між ромською громадою, органами місцевого самоврядування та пересічними українцями. Вважаємо, що саме створення органів самоорганізації населення, допоможе пришвидшити та якісно покращити інтеграцію ромської національної меншини. Адже створення сталої громади задля економічно-ефективного функціонування всієї країни, залежить не від вказівок зверху, а від конструктивно спрямованої ініціативи знизу. Якщо ми прагнемо посприяти інтеграції ромського населення в українське суспільство, ми, як громадські активісти, так і органи влади на всіх рівнях, повинні докласти максимум зусиль, щоб органи ромської самоорганізації були створені в більшості міст Закарпаття і роми мали можливість самі займатися розбудовою своїх ромських громад.

Ми впевнені, що лише активізована та вмотивована громада, яка точно знає, як використати набуті в Центрі знання та навички, зможе ефективно вирішувати проблеми своєї громади. Вона ж стане тим самим прикладом, успішною історією для інших ромських громад Закарпаття, які захочуть йти альтернативним шляхом розбудови своєї громади.