Публікації

Доступ рома в Україні до ідентифікуючих документів: міжнародний та вітчизняний досвід

Зміни до законодаства

Впродовж 19 та 20 листопада, в м. Києві відбувався експертний семінар з питань «Доступу рома в Україні до ідентифікуючих документів». Семінар організований Бюром ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ) у співпраці з Уповноваженим ВРУ з прав людини за підтримки МФ «Відродження». У ньому взяли участь представники ОБСЄ / БДІПЛ контактний пункт з питань рома та сінті, міжнародні експерти та представники міжурядових організацій, представники Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, українських державних органів влади, та представники громадянського суспільства, ромські лідери та активісти, а також Коаліція ромських неурядових організацій України «Стратегія 2020», Благодійний фонд «Розвиток».

Основною метою експертного семінару, стала побудова діалогу та обміну досвідом між спеціалістами у сфері правової допомоги ромському населенню. Головні питання, які були обговорені:

— Доступ до отримання ідентифікуючих документів по областям України;
— Визначити основні перешкоди, з якими зіштовхуються представники ромського населення, в отриманні ідентифікуючих документів;
— Як зменшити частку ромського населення, що немає ідентифікуючих документів;
— Як впливає відсутність ідентифікуючих документів у ромів на реалізацію прав людини та громадянина;
— Становище ромів у різних частинках України, та тих, які були вимушено переміщені в результаті конфлікту на Східній Україні та з анексованого Криму;

«Омбудсман виділила проблему забезпечення прав ромів як пріоритет ще у 2012 році. Відтоді представниками Офісу за участю представників організацій громадянського суспільства систематично здійснюються моніторингові візити до місць компактного проживання ромської спільноти, проводиться аналіз законодавства з метою визначення, що саме перешкоджає ромам у доступі до отримання документів. Проведений моніторинг засвідчив, що ситуація у різних областях України неоднакова. Так, найскладніша ситуація склалася у Закарпатській, Одеській та Черкаській областях, в інших регіонах ці проблеми також існують, проте менш гостро», – повідомив Сергій Пономарьов. За його словами, ситуація ускладнюється також недовірою ромів до органів державної влади та пасивним ставленням органів державної влади до проблем ромської спільноти. Відтак, необхідно виробити таку позицію органів держаної влади, яка б передбачала активізацію контактів з ромською громадою на засадах взаємної довіри.

«Упередженість до ромського населення з боку медичного персоналу призводить до того, що роми під час пологів не звертаються до медичних закладів і народжують вдома, тому, як правило, ромське життя – це життя без документів», – зазначила Наталія Козир, координатор проектів Благодійного фонду «Розвиток».

Обговоривши всі негативні моменти, які виникають у зв’язку з відсутністю ідентифікуючих документів у ромського населення, було прийняте рішення розробити конкретні рекомендації для державних органів на всіх рівнях про необхідні зміни в законодавстві, що ускладнює процес паспортизації.
Експертний семінар завершився визначення подальших кроків, які будуть спрямовані на реалізацію не лише наданих рекомендацій, але й можливих заходів.

Джерело:
Прес-центр Благодійного фонду «Розвиток»
http://www.ombudsman.gov.ua