Публікації

Розроблено положення про Ресурсний центр з розвитку ромського самоврядування в Закарпатській області

roma_mukachevo

В рамках проекту «Розширення можливостей ромських громад Мукачівського району в процесах прийняття рішень на місцевому рівні» юристами Правозахисного фонду «Розвиток» було розроблено та затверджено Правлінням Положення про роботу Ресурсного центру з розвитку ромського самоврядування в Закарпатській області.

Головною метою роботи Ресурсного центру є створення умов для реалізації принципів сталого розвитку ромських громад в Закарпатській області, активне залучення представників ромських громад до діалогу з органами місцевої влади, вироблення прозорих та ефективних механізмів планування розвитку ромських громад на місцевому рівні.

Ресурсний центр є відокремленим структурним підрозділом Правозахисного фонду «Розвиток» та має в своєї структурі 5 відділів.

Інформаційно-аналітичний відділ надає методичну допомогу органам самоорганізації ромських громад у проведенні досліджень та аналізі можливостей і проблем територій їхньої діяльності, узагальнює зведену інформацію по місту (селу, селищу), організовує випуск публікацій про діяльність органів самоорганізації ромської громади, проводить круглі столи, семінари, конференції та інші форми обміну досвідом.

Юридичний відділ надає консультації керівникам та членам органу самоорганізації ромської громади, членам ініціативних груп, представникам/юристам органів місцевого самоврядування, розробляє проекти типових організаційно-розпорядчих і нормативних документів для створення, розвитку та ефективного управління органу самоорганізації ромської громади, проекти рішень міської/селищної ради з цих питань, а також готує пропозиції щодо інших актів, які можуть бути прийняті міською/селищною радою та будуть стосуватися інтересів ромських громад.

Фінансовий відділ займається навчанням бухгалтерів органів самоорганізації ромських громад, надає бухгалтерські послуги цим органам, відстежує всі зміни, що відбуваються в нормативній базі фінансово-економічної діяльності і податковому законодавстві та оперативно повідомляє про це членів органів самоорганізації ромських громад, налагоджує постійну взаємодію з податковою інспекцією, казначейством, пенсійним фондом, соцстрахом по роз’ясненню їх інструкцій і профілактиці помилок.

Матеріально-технічний відділ сприяє органам самоорганізації ромських громад в тиражуванні документації, наданні приміщення для проведення різноманітних заходів у вигляді робочих зустрічей членів органу самоорганізації ромської громади, членів ініціативних груп, проведенні круглих столів, переговорів, прес-конференцій, семінарів та тренінгів, надає у користування Інтернет, електронну пошту, забезпечує довідковою літературою.

Відділ професійного навчання та підвищення кваліфікації членів органів самоорганізації ромських громад, працівників управлінь міських та селищних рад, інших органів публічної влади, які взаємодіють із органами самоорганізації ромських громад та чия діяльність пов’язана із діяльністю ОСРГ.

Завданням Ресурсного центру є:

– Забезпечення доступу до інформації членів ОСРГ про діяльність органів місцевого самоврядування та державних органів через подання інформаційних запитів, організацію робочих зустрічей, стажування членів ОСРГ в органах місцевого самоврядування.

– Підвищення рівня правової освіти членів ромських громад через проведення семінарів та тренінгів;

– Сприяння соціальній мобілізації ромських громад через залучення у заходах, таких як загальні збори, інші спільні заходи, спрямовані на покращення життєвого простору громади;

– Підтримка ромських лідерів, активістів та членів органу самоорганізації ромської громади шляхом надання безоплатної інформаційної, консультативної, правової допомоги, через проведення тренінгів, семінарів, круглих столів;

– Надання експертної юридичної допомоги при створенні органів самоорганізації;

– Поширення досвіду зі створення та діяльності органів самоорганізації серед інших ромських громад Закарпаття, України та в інших країнах;

– Формування культуру відкритого діалогу із представниками місцевої влади шляхом організації круглих столів, конференцій, робочих зустрічей, тощо;

– Надання допомоги в залученні технічних та фінансових ресурсів для реалізації ініціатив членів ОСРГ.

Проект «Розширення можливостей ромських громад Мукачівського району в процесах прийняття рішень на місцевому рівні» впроваджується Правозахисним фондом «Розвиток» при підтримці Ромської програмної ініціативи Міжнародного Фонду «Відродження».

Прес-центр Правозахисного фонду «Розвиток»