Публікації

Юридична консультація

law

Інститут сім’ї є дуже важливим для розбудови соціально спрямованої та демократичної держави. Так як саме в родині закладаються основні, базові риси майбутнього покоління, повноцінного члена суспільства. Батьки, виховуючи своїх дітей, прищеплюють їм  повагу до інших людей, вчать відповідальності перед родиною та суспільством, готують буди достойними громадянами своєї держави.

Хоча, нажаль, так буває не завжди. Так до юриста правозахисного фонду «Розвиток» звернулася пані Оксана з м. Мукачево: «Батько моєї дитини, зовсім не бере участі у її вихованні, зловживає алкогольними  напоями, не надає матеріальної допомоги. Чи можна його позбавити  батьківських прав та які наслідки це матиме?»

Держава охороняє сім’ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім’ї ( ст. 5 Сімейного кодексу України).

Сімейним кодексом України передбачені, як підстави позбавлення батьківських прав, так і правові наслідки такого позбавлення (статті 164, 166). Так, мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

Рішення суду про позбавлення батьківських прав, після набрання ним законної сили, надсилається судом органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

Наслідками позбавлення батьківських прав є те, що така особа:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Разом з тим, особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Тобто, за наявності вищеперерахованих підстав, ви можете звернутися в суд про позбавлення батька дитини батьківських прав та одночасно можете поставити питання про стягнення на дитину аліментів.

Не виконання батьками свого обов’язку виховувати та забезпечувати своїх дітей, зловживання  алкогольними напоями є одними із найпоширеніших видів насилля в сім’ї. В більшості  випадків таке насилля в сім’ї є латентним ( прихованим) тому,  що ніхто не хоче «виносити сміття з дому», однак ця думка є дуже хибною. Бо в дитини, яка виховується на такому негативному прикладі формується така ж модель поведінки в майбутньому.  А тому, шановні батьки, поважайте своїх дітей, виховуйте в  любові.