Публікації

Доступ ромів в Україні до ідентифікаційних документів30-31 травня 2017 року в м. Одеса відбувся круглий стіл, організований бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини Контактний пункт із питань ромів і сінті у співпраці з Державною міграційною службою України з питань доступу ромів в Україні до ідентифікаційних документів та свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, в роботі якого участь взяла юрист Правозахисного фонду «Розвиток» Матола Тетяна.

Метою круглого столу є обговорення результатів базового дослідження, проведеного БДІПЛ, котре мало визначити масштаби і причини проблеми відсутності реєстрації актів цивільного стану і документів, що посвідчують особу, серед ромів, з особливим фокусуванням на Закарпатській, Одеській і Харківській областях. Більш конкретно, дослідження аналізує правовий і процесуальний алгоритм видачі документів реєстрації актів цивільного стану і документів, що посвідчують особу, вивчає існуючі практики, що впроваджуються в різних областях, та встановлює основні проблеми та перешкоди, з якими стикаються роми при отриманні документів в трьох пріоритетних областях. Особлива увага приділяється встановленню конкретних проблем, з якими стикаються чоловіки та жінки ромської громади і переселенці. На основі аналізу і спостережень, в дослідженні наводяться рекомендації щодо усунення та подолання проблеми відсутності документації серед ромів в Україні.

У круглому столі прийняли участь близько 40 спеціалістів, в тому числі державні посадові особи (зокрема, з Державної міграційної служби, а також з інших компетентних національних, обласних та місцевих органів влади), представники ромської громади, громадських суспільних організацій, експерти і фахівці-практики, такі як юристи і кваліфіковані спеціалісти, що надають безкоштовну правову підтримку та гуманітарну допомогу ромам-переселенцям, фахівці-практики з цільових областей, а також представники ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

Відкриваючи роботу круглого столу Оксана Філіпішина, представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зауважила, що в України близько 20 % ромів не мають ідентифікуючих документів, і цій проблематиці держава має приділяти більш значну увагу. Роми – це лакмус того на скільки суспільство готове до роботи з новими викликами, які ставляться перед державою, взятими на себе зобов’язаннями перед міжнародними інституціями, індикатор толерантного відношення до національних меншин.

Міріам Кароль, голова контактного пункту з питань ромів та сінті ОБСЄ/БДІПЛ, в продовження теми, з прикрістю звернула увагу присутніх, що за час дії ромської стратегії, міжнародні інституції, що працюють в України по питаннях ромської національної меншини, не побачили великого позитивного прогресу щодо доступу ромів до отримання ідентифікуючих документів.

За підсумками круглого столу розроблено рекомендації, зокрема з:

– підвищення рівня інформованості та покращення розуміння відповідними зацікавленими сторонами проблем, з якими роми стикаються в Україні при отриманні документів, що посвідчують особу, та при реєстрації актів цивільного стану; встановлення та оновлення контактів між органами, громадянськими і міжнародними організаціями, які беруть участь в вирішенні питань, що стосуються доступу до документів, що посвідчують особу, та до реєстрації актів цивільного стану, серед ромів;
– визначення та узгодження подальших кроків по усуненню проблеми відсутності доступу до документів, що посвідчують особу, та до реєстрації актів цивільного стану, серед ромів;
– розроблено пропозиції щодо удосконалення процедури отримання ідентифікуючих документів – відхід від судової до адміністративної процедури встановлення особи.

Рекомендовано створити тимчасову комісію про напрацюванню змін до законодавства в частині спрощення процедур ідентифікації особи та отриманні документів, що посвідчують особу.

Фото http://www.osce.org/odihr/320592