Публікації

До розбудови ромського самоврядування в Закарпатті приєдналось ще 8 таборів

Ромське самоврядування

Правозахисний фонд «Розвиток» при фінансовій підтримці МФ «Відродження» розпочинає річний проект «Розширення можливостей ромських громад Мукачівського району в процесах прийняття рішень на місцевому рівні».

Робота в проекті буде спрямована на посилення потенціалу членів ініціативних груп з представників ромських громад та представників сільських рад Мукачівського району в питаннях спільної роботи по створенню, розвитку та ефективному управлінню органами самоорганізації ромських громад (ОСРГ).

Після створення, на початку року, першого органу самоорганізації ромської громади в м.Свалява при Правозахисному Фонді «Розвиток» було створено «Ресурсний центр розвитку ромського самоврядування».

Наразі, в рамках проекту, при Ресурсному центрі для членів ініціативних груп та представників ромських громад, які бажають долучитися до розвитку ромського самоврядування буде створено та налагоджено роботу:

1. Інформаційно-аналітичного відділу, який буде надавати методичну допомогу ОСРГ у проведенні досліджень та аналізі можливостей і проблем територій їхньої діяльності, узагальнювати зведену інформацію по місту (селу, селищу), організовувати випуск публікацій про діяльність ОСРГ, проводити круглі столи, семінари, конференції та інші форми обміну досвідом.

2. Юридичного відділу, який буде надавати консультації керівникам та членам ОСРГ, членам ініціативних груп, представникам/юристам ОМС, розробляти проекти типових організаційно-розпорядчих і нормативних документів для створення, розвитку та ефективного управління ОСРГ, проекти рішень міської/селищної ради з цих питань, а також готувати пропозиції щодо інших актів, які можуть бути прийняті міською/селищною радою та будуть стосуватися інтересів ромських громад.

3. Фінансового відділу, який в подальшому буде займатися навчанням персоналу ОСРГ, надавати бухгалтерські послуги цим органам, відстежувати всі зміни, що відбуваються в нормативній базі фінансово-економічної діяльності і податковому законодавстві та оперативно повідомляти про це членів ОСРГ, налагоджувати постійну взаємодію з податковою інспекцією, казначейством, пенсійним фондом, соцстрахом по роз’ясненню їх інструкцій і профілактиці помилок.

4. Матеріально-технічного відділу, який буде сприяти ОСРГ в тиражуванні інформації, надавати приміщення для проведення різноманітних заходів у вигляді робочих зустрічей членів ОСРГ, членів ініціативних груп, проведенні круглих столів, переговорів, прес-конференцій, семінарів та тренінгів, надавати доступ до мережі Інтернет і електронної пошти, забезпечувати довідковою літературою.

5. Відділу професійного навчання та підвищення кваліфікації членів ОСРГ, працівників управлінь міських та селищних рад, інших органів публічної влади, які взаємодіють із ОСРГ та чия діяльність пов’язана із діяльністю ОСРГ.

Очікується, що по закінченню проекту, представники ромських громад Закарпаття отримавши потужну теоретичну базу:

– Сформують базові управлінські навички, необхідні для ефективного управління ромською громадою за допомогою Органів самоорганізації ромських громад (ОСРГ);
– Розвинуть відчуття власної відповідальності за розвиток своїх громад;
– Розвинуть практичні навички, важливі для виконання необхідних адміністративних функцій для членів ОСРГ;
– Будуть розуміти зміст документів в рамках роботи ОСРГ та самостійно розроблять річні плани роботи своїх ОСРГ;
– Будуть володіти основними визначеннями, принципами і концепцією участі; представників ромської громади в процесах прийняття рішень на місцевому рівні;
– Будуть володіти методами і механізмами залучення мешканців ромських громадах в процеси прийняття рішень;
– Набудуть практичного досвіду у встановленні зв’язків і співпраці з органами місцевого
Самоврядування.

З погляду на велике бажання ромських жінок долучитися до розбудови своєї громади, велика увага в реалізації проекту буде надаватися включенню ромок до роботи в ініціативних групах та в керівних комітетах ОСРГ.

Створені органи самоорганізації ромських громад стануть складовою системи місцевого самоврядування та будуть відігравати значну роль у сучасному житті ромських територіальних громад. Спираючись на ініціативу найбільш активної частини ромського населення, ОСРГ, з одного боку, нададуть можливість більш повно виявити і задовольнити життєві потреби ромського населення, а з іншого – будуть стимулювати більш ефективну роботу влади направлену на розвиток ромських поселень.

Прес-центр Правозахисного фонду «Розвиток»

PS: Проект «Розширення можливостей ромських громад Мукачівського району в процесах прийняття рішень на місцевому рівні» впроваджується Правозахисним фондом «Розвиток» при підтримці Ромської програмної ініціативи Міжнародного Фонду «Відродження».