Публікації

Консультація юриста

Лакатош Ірина Іванівна, м.Мукачево
Мені 15 років. Я народила дівчинку. Запис про батька дитини у свідоцтві про народження здійснено у відповідності до статті 135 Сімейного кодексу України (за вказівкою матері). Яку соціальну допомогу на дитину я можу отримати?

Консультація юриста:
Згідно ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.№ 1751(із всіма змінами і доповненнями) допомога при народженні дитини та допомога одиноким матерям надається дитині матері незалежно від її віку.

Відповідно до статті 10 ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною.
Одноразова допомога, призначена опікуну, вважається власністю дитини.
Умови призначення допомоги при народженні дитини (стаття 11 Закону):
Допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини.
Для призначення допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та свідоцтва про народження дитини подається заява одного з батьків,з яким постійно проживає дитина. Заява складається у довільній формі із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини ( до заяви додається квитанція про сплату державного мита).
Даний перелік документів є вичерпним.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення надійшло не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини.
Відповідно до статті 18-1 ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження
дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям (стаття 18-2 Закону):
Допомога на дітей одиноким матерям призначається за наявності витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису
про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документа про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку.

Згідно Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.№ 1751 для призначення допомоги на дітей одиноким матерям подається заява про призначення допомоги, витяг з реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини із зазначенням відомості про батька дитини для призначення допомоги, копія свідоцтва про народження дитини, довідка про проживання дитини з матір’ю.
Допомога одинокій матері призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, передбачених ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Юрист Ірина Лисничка.

PS: Центри правової інформації та консультацій, які надають безоплатну правову допомогу ромському населенню працюють при підтримці програми “Рома України”, Міжнародного Фонду «Відродження». Детальніше про діяльність мережі центрів, основи та принципи роботи читайте на сайті www.legalspace.org в розділі “Посилення правових можливостей ромських громад”. Погляди, відображені у цьому матеріалі, належать його авторам і можуть не співпадати з думкою Міжнародного фонду «Відродження», інших громадських, релігійних, політичних організацій та приватних осіб.