Публікації

Лише один відсоток населення в ромському таборі с.Чомонин володіє державною мовою

ch

В рамках проекту “Розширення можливостей ромських громад Мукачівського району в процессах прийняття рішень на місцевому рівні”, на протязі січня 2017 року, працівники Правозахисного фонду «Розвиток» відвідували місця компактного проживання ромського населення Мукачіського району. І сьогодні наша публікація присвячена ромському поселенню в с. Чоманин. Поселення друге за величиною, із трьох в Мукачіському районі де, за сприянням Фонду, створено органи самоорганізації ромської громади.

В ромському поселенні, розташованому в с. Чомонин Мукачівського району ситуація аналогічна компактному поселенню в с.Павшино. З 50 будинків жоден не оформлений у власність, не має лічильників на електропостачання, відсутнє водопостачання та водовідведення, будь-які санітарні умови відсутні.

Як і в мешканців інших компактних поселень, так і в представників Чомонинської ромської громади, вбачається повальна проблема у працевлаштуванні – жоден представник ромської національної громади с. Чомонинне не працевлаштований. Цією проблемою наскрізь просякнута робота правозахисного фонду «Розвиток». Як зазначив голова правління Фонду Григор`єв Олег в одній із публікацій, присвяченій моніторингу виконання Ромської стратегії: «Зауважимо, що відповідь держслужбовців не дуже відрізняється від загальноприйнятої в суспільстві думки про лінь, небажання працювати, паразитування ромської нацменшини. Між тим, самі роми стверджують, що вони просто не можуть працевлаштуватися. 87% із опитаних респондентів назвали пошук роботи проблемою, з якою вони зіткнулися протягом останніх двох років. Загальновідомо, що роботодавці дуже неохоче наймають на роботу представників ромської нацменшини через упереджене ставлення до них, брак професійних навичок, недостатню освіченість та ряд інших причин».

Проблема з працевлаштуванням, зокрема, є наслідком відсутності не просто освіти, а письменності. З населення в 374 особи ромської нац.меншини, що проживають с. Чомонин, значну кількість, 50-55% складають діти. Дитячий дошкільний заклад діти не відвідують. Більша частина представників ромських поселень неписьменні, загальний відсоток неписьменних становить 40 %. Єдина можливість отримати хоч якусь освіту це школа, що функціонує при церкві «Живого Бога», за сприяння угорської громади та за їх фінансування. «Це ж чудово!» – скажете ви. Та радіти зовсім ні з чого. Дана школа, як зазначалося, функціонує з ініціативи та підтримки угорської громади і навчання в цій шкоді проводиться на угорській мові. І як наслідок, лише 1-2 % населення, на дуже слабенькому рівні, розмовляють українською або російською мовами. Ви лише вдумайтесь в цифри, це 4 людини! А інші 370 громадян України, і це лише в одному селі, не володіють, навіть на побутовому рівні, мовою судочинства, мовою документообігу, не знають мови на якій спілкуються в лікарні, в транспорті, в крамницях. Громадяни, яким Конституція України, статтею 24 гарантує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, навіть не можуть прочитати Конституцію України, де ці гарантії закріплено.

І в такій ситуації дуже важко розмірковувати про виконання «Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини», схваленої Указом Президента України від 8 квітня 2013 року № 201/2013, впровадження якої розраховано до 2020 року.

Сумно робити висновок проте, що держава просто самоусунулася від вирішення проблем своїх громадян – представників ромської національної меншини. І в цій ситуації діє як в казці, за принципом «битий не битого несе», залишивши на самоті з цією проблемою, власне ромську громаду та органи місцевого самоврядування. Які в свою чергу самотужки намагаються, спільно з представниками цієї національної меншини вирішувати насущні проблеми.
В цьому напрямку Чомонинська сільська рада плідно працює. З порозумінням та бажанням іти на зустріч, сприяла в створенні органу самоорганізації ромського населення села Чомонин.

Так спільно з Правозахисним фондом «Розвиток», лідерами ромського самоврядування в с. Чомонин створено вуличний комітет №1 – орган самоорганізації ромської громади ч. Чомонин, і наразі всі ми спільно працюємо над затвердженням Положення про делегування частини повноважень сільської ради органам ромського самоврядування. Щоб бажання ромського населення вирішувати свої соціально-економічні, культурні та політичні питання мали можливість втілюватись в життя.

Перші кроки до спільного вирішення проблем зроблено, але дорога у нас довга і терниста.