Публікації

Ромський суд. Частина перша (переклад з англійської)

Ромський суд
Ромський табір в лісі, 1842. Франц Николєвич Рисс – російський живописець-портретист. Джерело

Найбільш поширеним позначенням суду ромів є термін «kris» («суд»). Kris, як позначення, характерне в основному для груп ромів Келдерарів (Kăldărari) і Ловарів (Lovara) які проживають в багатьох країнах світу. Однак використовуються і для ряду інших ромських груп. Келдерари і Ловарі в даний час живуть в Румунії, Угорщині, Словаччини, Чехії, Польщі, в країнах колишнього СРСР (в основному в Російській Федерації, а також в Україні, Білорусі, Латвії та Литви), і в колишній Югославії (зокрема, в Сербії, а також деякі Ловарі в Хорватії).

У Болгарії використовується термін «mešere» і рідше (на північному східній Болгарії) терміни «žudikate» або «dalavjara». Термін «žudikate» також використовується ромськими групами, які проживають у Республіці Молдова. У ряді випадків між різними групами ромів на території Румунії, де ромський суд існує (наприклад, Kazandži, Džambaša, Zlatara, Aržentari, Korbeni, Karamidari і інші) позначення «žudikatе» і «Kris» використовуються в якості дублетних форм. У країнах колишнього СРСР, Kris використовується тільки келдерари і ловарі, а žudikatе використовується тільки kišinjovci. Що стосується Руска ромів, то суд позначається терміном «sendo» / «syndo». Одні і ті ж терміни використовуються Серви та Влахи в Україні та Росії. Сьогодні серед різних груп ромів, які оселилися в країнах колишнього Радянського Союзу терміни syndo набуває все більшого поширення, як і терміни «sxodka» і «razborka».

Ромський суд
Джерело

Основні характеристики суду ромів

Основним чинником, який визначав форму і спосіб, яким чином ромський суд буде функціонувати є, перш за все, поняття консенсусу. Кожне рішення цього суду приймалося не тільки одноголосно всіма членами суду, але й всією спільнотою (в тому числі відповідачів). Якщо при судовому засіданні не доходили до консенсусу, то сама установа суду ромів як така, не могла існувати, так як ніякого іншого механізму не існує, який би міг виносити рішення. Наявність спільної, базової концептуальної ідеї консенсусу також визначило схожість численних ромських судів, і в результаті лише незначні відмінності проявлялися в його формах і манері функціонування серед різних ромських груп.

Склад ромського суду однаковий в різних групах ромів в регіонах, які були досліджені болгарськими етнологами Єленою Марушіаковою та Веселіном Поповим і включає в себе найбільш авторитетних і шанованих людей з групи. Склад суду не є постійним і участь в суді визначається відповідно до конкретного випадку. Очевидно, що найбільш шановні члени громади запрошувалися до участі в суді набагато частіше; але це не робить їх членами через спадковість, чи постійними членами суду. Обов’язковим є те, що члени ромського суду мають бути чоловіками, хоча іноді, всупереч традиції, деякі окремі шановні ромські жінки були запрошені в якості суддів, але це більше виняток, ніж правило.

Число суддів не є фіксованим, і залежить від складності справи. Відповідно, число суддів може бути збільшеним або зменшеним. Чисельність варіюється від мінімум трьох, найбільш часто 11-15, і максимум 21-25 осіб. Великі суди належать до історичної спадщини, і сьогоднішня тенденція вказує на збереження невеликого числа суддів. Склад суду визначається аналогічним чином різними групами рому. Позивач заявляє, що він буде “збирати людей”; це називається “судовим засіданням”. Одразу ж пропонуються авторитетні люди, які будуть вирішувати цю проблему. Обвинувачений також має право запросити інших шанованих людей. Сьогодні ця традиція в Болгарії і Румунії набула певної формалізації, тим не менш: обидві сторони погоджуються запропонувати однакову кількість людей, і угода обома сторонами досягається на випадковому члену суду.

Ромський суд
Джерело

Найчастіше проблеми певної ромської громади вирішуються всередині самої громади; тобто члени суду, які є запрошеними, є членами спільноти. У дуже серйозних випадках конфлікту, коли співтовариство стурбоване щодо упередженості суддів, навіть члени інших ромских груп можуть бути запрошені стати суддями. Це, однак, порівняно рідкісне явище.

У суперечці між членами різних ромских груп, є обов’язковим, щоб суд був змішаним. Можливості проведення такого змішаного суду, однак, є прийнятним тільки для «шанованих» груп, тобто для колишніх кочівників, які спілкуються ромською мовою (діалектами). Можливість проведення змішаного суду з групами нижнього положення, які не розглядаються, як шановані (тобто осілі групи, та / або групи, які втратили свою мову) категорично забороняється (часто тому, що вони просто не знають про такого роду інституцію).

Після політичних змін в 1989 році в регіоні Східної та Центральної Європи, ромський суд зазнав певних трансформацій, в основному в результаті різних факторів, як-от відкриття кордонів, побудова нового кшталту зв’язків між ромськими групами різних країн і міграції в країни західної Європи. В останні роки, зростання випадків транснаціональних ромських судів було викликано потребою у прийнятті рішень з проблем шлюбу серед ромів, які проживають в різних країнах.

Процедура

Порядок проведення ромського суду в регіоні Центральної та Східної Європи дуже схожа. Члени суду повинні бути запрошені з «належною повагою», тобто їх дорожні витрати покриваються (в тому числі повітряним транспортом в Радянському Союзі) і часто вони приїздили на машині. Їх запрошують до відвідування розкішної їжі і в разі необхідності, їх забезпечували житлом. Початкові судові витрати покриваються позивачем, хоча в кінці, як правило, винна сторона повинна покрити ці витрати або частину з них в якості відсотку від вироку.
Існують відмінності в регіоні щодо виплати винагороди суддям за їх роботу. У Болгарії вона називається «denguba» і розглядається в якості компенсації за дні, проведені в суді. У Румунії використовується термін «vâtrârit» і судді платять за їх рішення та дні, які вони провели на судовому засіданні. Для ромських груп на територіях колишнього Радянського Союзу, це вважається абсолютно недоречно. Лише власні витрати суддів покриваються. У Чехії та Словаччині, навпаки, гроші на суд виділяються і підраховуються публічно головою суду на початку процесу перед громадою.

Ромський суд
Джерело

Суд може проводитися в будь-якому зручному місці, наприклад, у великій кімнаті у власному будинку, у дворі, на лузі, в спеціально підготовленому наметі, а в деяких випадках (в Румунії та Болгарії) на стадіоні для випадків, які провокують великий інтерес співтовариства. Будь – який член ромської громади, який хоче може бути присутнім на судовому засіданні, в тому числі жінки та діти, мають змогу це зробити. Судове засідання веде найбільш авторитетний член суду, однак його позиція, як правило, не є обов’язковою для наслідування.

Коли починається суд, обидві сторони представляють свою позицію, з подальшим обговоренням учасниками суду: з’ясовуються обставини, свідки викликаються обома сторонами і т.д. Дискусії не обмежені за часом, і особливо в складних випадках слухання може зайняти кілька днів. Основна мета полягає в тому, щоб привести позиції сторін ближче одна до одної і, щоб забезпечити консенсус, який мав бути досягнути на основі взаємного компромісу. Після того, як судді вирішили, що спільна позиція була встановлена, вони проводять консультації, формують рішення, яке буде прийнятно для всіх учасників, а потім публічно оголошують його (як правило, це робиться самим шанованим серед них).

Рішення суду завжди передбачає гроші: певну суму (або золота або іноземній валюті), яка виплачується потерпілій стороні або в якості компенсації за несправедливе звинувачення. Рішення завжди збалансоване щодо фінансових можливостей правопорушника, і є варіант певного пільгового періоду для сплати суми. Основна мета цього підходу полягає в тому, щоб гарантувати, що бідні члени громади можуть продовжувати нормально жити і розвивати свій власний «бізнес» (незалежно від того, якого роду) і не «випасти» із життя громади.

Рішення ромського суду не може бути поставленим під сумнів, так як це буде розглядатися як неповага до суду. На практиці, рішення суду може бути оскаржене в усіх ромських групах в регіоні, не впливаючи на авторитет суддів. Це робиться шляхом вказівки на процедурних підставах, таких як нові обставини або поява нових свідків, які можуть потребувати ще одного слухання справи. На другому слуханні, судді, які запрошені, як правило, нові і там вже більше людей. Третє слухання одного і того ж випадку також можливо, проте це не є прийнятним. Незважаючи на те, що немає чітко вказаних правил, які його можуть заборонити, не було жодного випадку судового процесу з більше, як трьома слуханнями. Як правило, скарги на рішення суду частіші серед ромів в Болгарії, Румунії, в меншій мірі, в Угорщині, Чехії та Словаччини, в той час як в колишньому Радянському Союзі, це скоріше виняток.

Переклад Ірини Миронюк із джерела:
http://romafacts.uni-graz.at/index.php/culture/culture-2/the-roma-court