Публікації

Розробка Положення про делегування повноважень органам самоорганізації ромського населення

P1070836

Нарешті розривається коло сегрегації ромського населення, як з середини, так і ззовні. Унікальні процеси, в цьому напрямку проходять в Мукачівському районі, де, як ми вже повідомляли, вже створено ще три органи самоорганізації ромського населення. Це ромське самоврядування в селах Чомонин, В.Лучки та Павшино. Наразі під егідою Правозахисного фонду «Розвиток», спільно з цими сільськими радами та органами самоорганізації ромської громади, що створені на території сільських рад сіл В.Лучки, Чомонин та Павшино, розробляються «Положення про делегування органам самоорганізації ромського населення частини повноважень сільських рад».

Визначальним є те, що саме ромське населення підійшло до думки, та сформувало внутрішню потребу у взятті на себе частини повноважень органу місцевого самоврядування у вирішенні потреб мешканців компактного поселення. Має бажання і сформоване бачення в тому, як саме вирішувати та захищати свої соціально-економічні, культурно-освітні, політичні потреби.

Неймовірно важливим є і те, що органи місцевого самоврядування підтримують прагнення ромського населення в їх бажанні соціалізації та інтеграції в українське суспільство, та ідуть на зустріч при створенні органів самоорганізації ромської громади, перебуваючи в конструктивному діалозі з представниками ромського самоврядування.

Перші кроки зроблено. Наступний – обговорення та прийняття самого “Положення про делегування органам самоорганізації ромського населення” окремими повноваженнями органу місцевого самоврядування.

Проводячи семінар-навчання з представниками ромського самоврядування, виконавчий директор Правозахисного фонду «Розвиток» Наталія Козир наголосила: «Саме тісна співпраця з органами місцевого самоврядування забезпечить участь представників ромської національної меншини у створенні сильної громади. Адже знаючи про свої проблеми та потреби орган місцевого самоврядування зможе більш ефективно та оперативно вирішувати життєві та соціально-матеріальні потреби ромів».

Проект «Розширення можливостей ромських громад Мукачівського району в процесах прийняття рішень на місцевому рівні» впроваджується Правозахисним фондом «Розвиток» при підтримці Ромської програмної ініціативи Міжнародного Фонду «Відродження».