Публікації

Що таке орган самоорганізації населення?

16

Найперше, хочу сказати, що органи самоорганізації населення, створюються та діють на підставі та в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи самоорганізації населення»
Конституція України в статті 11 декларує, що держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
Кожному громадянину, держава дає можливість приймати участь в управлінні місцевими справами, зокрема через інститут місцевого самоврядування.
В статті 140 Конституції України місцеве самоврядування визначено як право територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Трішки ширше поняття місцевого самоврядування наведене в статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», де місцеве самоврядування в Україні визначено, як гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

В цьому ж Законі, в статті 14 визначено можливість вирішувати місцеві питання через органи самоорганізації населення – сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.
В Україні, ще в 2001 році прийнято Закон України «Про органи самоорганізації населення». Даним законом визначено, що органи самоорганізації населення це представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом.

Орган самоорганізації населення, частини громади є однією з форм участі членів громад у вирішенні окремих питань місцевого значення.
Органи самоорганізації населення є елементом, частиною місцевого самоврядування.

Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

1) створення умов для участі населення (жителів окремих вулиць, районів) у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб населення
( частини населення) шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку громади, відповідної території, інших місцевих програм.
Для чого ж потрібно простому громадянину співпрацювати з органами місцевого самоврядування, що це дасть саме вам?
Співпрацюючи з сільськими радами ви завжди зможете виступити на захист своїх інтересів. Бо володіючи інформацією про діяльність органу місцевого самоврядування ви зможете надати їй оцінку, попередити порушення своїх прав та захистити чи відновити порушені права.
Ви будете проінформовані про питання, які розглядаються органом місцевого самоврядування, і в свою чергу, через співпрацю, сільська рада буде проінформована про ваші потреби та проблеми.

Знаючи про ваші проблеми та потреби орган місцевого самоврядування зможе більш ефективно та оперативно вирішувати їх.
Постійний тісний діалог з сільськими, селищними радами, їх головами та депутатами дасть вам можливість контролювати їх діяльність щодо вирішення життєво важливих для вас питань.

Україна обрала європейський шлях розвитку і розвиток демократичних інститутів управлння є основною запорукою успіху демократичних змін в державі. Всі європейські, демократичні держави давно, впевнено крокують по шляху розвитку демократичних інститутів. Основна увага в цих країнах приділяється розвитку демократії участі. Ця форма управління справами на місцевому рівні є формою безпосередньої демократії, і є найбільш ефективною формою управління.

Мешканці певного району у великому місті чи в маленькому селі, створивши орган самоорганізації населення, візьмуть на себе, як частину повноважень органу місцевого самоврядування, так і відповідальність за виконання цих повноважень та функцій. Відповідальність перед своїми виборцями ( керівний склад органу самоорганізації населення обирається), відповідальність перед державою і суспільство за порушення вимог законів. Це основоположні демократичні принципи, – бо не може бути права без обов’язку.

Читаючи ці рядки, ви можете сказати: навіщо мені ці органи самоорганізації населення – це ж одні проблеми, обов’язки та відповідальність. Для того щоб керувати, приймати рішення є влада ( державна чи місцева). Можливо, ви навіть праві, краще розповідати та повчати владу, як керувати державними та місцевими справами, критикувати їх в недолугості та не компетентності. Це краще, ніж своїми діями показати як краще для громади, закотивши рукав всім спільно, гуртом розбудовувати свою державу. Свою країну, як рідний дім, дім який ви хочете залишити своїм дітям та онукам, красивий, багатий, розкішний будинок, щоб тепло, чисто, затишно.

Заради цього і треба об’єднуватись в органи самоорганізації населення, щоб з однієї-двох вулиць, району в місті чи селищі починати змінювати, зміцювати та розбудовувати свій дім – свою країну. Органи саморганізації населення надають для цього величезні можливості. Створивши такий орган та отримавши статус юридичної особи, ви зможете приймати участь в розробці проектів розвитку громад, в яких різні фонди надають громадам кошти на будівництво доріг, реконструкцію дудинків, садочків та шкіл. Це далеко не вичерпний перелік переваг, програм, скористатися якими можна, будучи офіційно зареєстрованим органом самоорганізації населення.

Тетяна Матола, юрист фонду