Публікації

Соціальний захист учасників АТО (консультація)В продовження теми соціального захисту учасників АТО, юристка Правозахисного фонду «Розвиток» Матола Тетяна надає роз’яснення щодо порядку звернення за пільгами та їх види.

Українське законодавство містить чимало актів, якими в різній мірі передбачено пільги для учасників бойових дій. Центральне місце серед нормативних актів у цій сфері займає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Крім того вказане питання регулюється Законами України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими нормативними актами.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

Безпосередньо перелік пільг, що передбачені для учасників бойових дій, передбачений у ст. 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Перше, що потрібно учасникам АТО для отримання пільг – це звернутися до управління праці та соціального захисту наслення по місцю реєстрації чи фактичного проживання. До управління соціального захисту необхідно подати:

  1. Копія паспорту та довідка платника податків.
  2. Копія учасника бойових дій.
  3. Довідка про скад сімї ( про осіб що проживають разом з пільговиком)

Передбачені  Законом  України  “Про статусветеранів війни, гарантії їх  соціального  захисту” пільги  щодо  оплати  житла  та   комунальних   послуг   надаються ветеранам  війни,  особам,  які  мають  особливі   заслуги   перед Батьківщиною, і особам, на яких поширюється  чинність  зазначеного Закону, незалежно від того, хто є наймачем і яка  форма  власності житлового фонду, з урахуванням членів  їх  сім’ї,  які  проживають разом з ними, виходячи із встановлених чинним законодавством  норм житла та розміру плати за користування ним.

У відповідності до Постанови Кабінету міністрів України від 16.02. 1994 року № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України  “Про статус  ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту”, до комунальних  послуг  належать:  водопостачання,  включаючи постачання привізною   водою  для  господарсько-побутових  потреб;гаряче водопостачання;  користування тепловою енергією;  вивезення побутових відходів;   водовідведення,   включаючи   обслуговування вигрібних ям  загального  та  особистого  користування  в  садибах житлових   будинків;   газ,   у   тому   числі    зріджений,    що використовується для опалення житлових приміщень,  підігріву  води в   будинках,   які    не    мають    централізованого    гарячого водопостачання; користування електроенергією.

Пільги щодо плати за користування електроенергією в  гаражах,дачних будинках  і на садових ділянках не надаються,  за винятком, коли споруди  знаходяться  на  присадибних  ділянках   за   місцем прожвання.

Учасникам бойових дій надаються такі пільги:

1)  безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2)   першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3)  безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

4)  75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4 — 6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

Пільги   на   безплатний   проїзд  усіма  видами  міського пасажирського транспорту  (за   винятком   таксі),   автомобільним транспортом загального   користування   (за   винятком   таксі)  в сільській місцевості,  а також залізничним  і  водним  транспортом приміського сполучення    та   автобусами   приміських   маршрутів надаються незалежно від місця проживання осіб, яким надані пільги.

8)користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11)  виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12)  використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13)  переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14)  першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, — протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

17)  безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

19)  позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів — додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;

 Пільги щодо абонементної плати за користування  квартирним телефоном і  погодинної  оплати місцевих розмов надаються за умови перейменування абонемента на особу, яка має право на пільги, з дня її звернення.

20)  першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

21)  позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

Пільга  на позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення,  а також на обслуговування службами соціального захисту населення  вдома надається за висновками медичних закладів особам, які потребують постійного стороннього догляду.

У разі  неможливості  здійснення  такого  обслуговування   їм відшкодовуються витрати,   пов’язані   з   доглядом.  Рішення  про відшкодування витрат   приймають    районні    (міські)    відділи соціального захисту населення.

Для призначення   відшкодування   таких   витрат  до  відділу соціального захисту населення за місцем проживання подаються:

  • заява;
  • довідка, видана   житлово-комунальною   організацією,   а   в населених пунктах,  де  їх  немає,  – відповідними Радами народних депутатів, про  склад  сім’ї  та  умови  проживання  заявника  (за встановленою формою);
  • висновок медичного закладу за місцем проживання про наявність медичних показань чи протипоказань (їх характер і тривалість)  для влаштування до   стаціонарного  закладу  відповідного  профілю  та взяття на обслуговування службами  соціального  захисту  населення вдома.

Рішення про  відшкодування  зазначених  витрат  приймається у 15-денний термін з дня  подання  заінтересованою  особою  заяви  з усіма необхідними  документами.  Розмір відшкодування становить до 25 відсотків посадового окладу соціального працівника.

Конкретні розміри  відшкодування  витрат   встановлюються   з урахуванням стану здоров’я  особи,  яка потребує догляду,  обсягу соціального обслуговування та умов проживання (міська або сільська місцевість, наявність    або    відсутність   комунально-побутових зручностей, транспортної мережі та ін.).

Виплата призначається  на  термін  від  1  до  6  місяців   і провадиться щомісячно  органами  соціального  захисту населення за місцем проживання особи, яка потребує догляду.

У разі  відмови  такої  особи  у  влаштуванні   до   закладів соціального захисту населення    чи   обслуговуванні   службами соціального захисту   населення   вдома   відшкодування    витрат, пов’язаних з доглядом, не провадиться.

Виявлення, облік,  обстеження умов життя осіб, які потребуютьдогляду, проводиться  районними  відділами   соціального   захисту населення.

22)  учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Крім того статтею 17-1 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено щорічну виплату разової грошової допомоги до 5 травня.

При цьому сума разової грошової допомоги, що належала особі згідно з цим Законом і залишилася не одержаною у зв’язку з її смертю, не включається до складу спадщини і виплачується батькам, чоловіку (дружині), дітям особи, якій передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що проживали разом з нею.

Статтею 8 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено, час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того, стаття 18 того ж закону містить положення, згідно з яким членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», гарантується виплата грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі неможливості ними його отримання під час участі у бойових діях та операціях. У такому разі виплата грошового забезпечення здійснюється членам сімей військовослужбовців, зазначеним у пункті 6 статті 9 цього Закону.

Відповідно до п. 3 Прикінцевих положень ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях … мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Згідно з Постановою КМУ «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій» від 28 липня 2010 р. N 656, встановлено, що з 1 січня 2012 р. інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в … учасників бойових дій — 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.