Публікації

Тренінг “Механізми соціальної мобілізації активних громадян”

8

Виконавчий директор Правозахисного фонду «Розвиток» Наталія Козир 05-06 листопада 2017 року провела тренінг на тему «Механізми соціальної мобілізації активних громадян»

«Суспільство, розвиваючись, не може задовольняти свої потреби за рахунок лише державних інституцій, як це було раніше. Механізм задоволення суспільних потреб зводився до планування державними органами тих або інших напрямків соціально-економічних потреб. Така практика, з еволюцією громадянського суспільства, збільшенням потреб громад, відходить в минуле. І на її зміну приходить робота активних громадян, знайти та об’єднати яких ми будемо навчатись на протязі двох днів», – відкриваючи тренінг, наголосила Наталія Козир

На даний час, в суспільстві виник запит на формування якісно нового підходу до формування соціальних та економічних потреб громадянського суспільства. Але суспільство як соціум, як єдиний організм не може саме по собі організуватися та сформувати, уніфікувати та систематизувати потреби, які продиктовані локальними і глобальними процесами в регіоні, країні, світі.

Саме для цього актуальним стає пошук та соціальна мобілізація активних громадян. Адже соціальна мобілізація – це спланований процес в якому зацікавлені особи діють разом для досягнення однієї мети. Соціальна мобілізація має базуватися на добровільності. Люди приходять на допомогу, коли бачать, що це важливо для них та інших, і відчувають важливість своєї діяльності для себе, для суспільства.

Однак для кожного суспільні цінності мають індивідуально визначені риси, принципи. Саме визначити цінності цільової групи, правильно з ними працювати на протязі двох днів навчала пані Наталія учасників тренінгу. Також учасники тренінгу навчалися комунікації між усіма зацікавленими особами. На завершення тренінгу всі учасники, узагальнюючи дводенну роботу, визначали ключовими та взаємопов’язаними елементами соціальної мобілізації є пропаганда ідей, співробітництво, мобілізація соціального ресурсу та обмін інформацією.