Публікації

В селі Великі Лучкі прийняли локальну стратегію інтеграції ромів в українське суспільство

87
Протягом останніх років провідне місце у політиці Ради Європи та Європейського Союзу, що стосується сфери прав національних меншин, належить питанню інтеграції представників ромського етносу.

Україна, бажаючи приєднатися в усіх аспектах до Європейської спільноти, в 2012 році розробила свою стратегію захисту та інтеграції ромів України. Впровадження даної стратегії розраховано до 2020 року.

На основі загально державної стратегії Правозахисний фонд «Розвиток» розробив локальну стратегію інтеграції представників ромських громад Мукачівського району Закарпатської області через створення, розвиток та постійну підтримку ромського самоврядування.

Головно метою локальної стратегії є:

Створення основ для участі ромів с. Великі Лучки у всіх сферах суспільно-політичного життя Закарпатскої області, покращення соціального становища ромського населення с. Великі Лучки, шляхом розбудови ромського самоврядування та забезпечення рівних прав і можливостей представників ромської національної меншини.
Стратегія являється основою для розробки плану дій з реалізації завдань, визначених цією локальною стратегією.
Вектором розвитку ромських громад Мукачівського району в рамках локальної стратегії є:
– створення нових органів самоорганізації ромських громад та підтримка вже діючих органів самоорганізації ромських громад.
– соціалізація та інтеграція представників ромського населення в українське суспільство, через діяльність ромського самоврядування.
– Впровадження механізмів делегування повноважень органів місцевого самоврядування органам самоорганізації ромських громад.
– залучення представників ромських громад до прийняття рішень на місцевому рівні, які стосуються життєдіяльності ромських громад.
Для того щоб ромська громада стала дійсно повноправним суб’єктом співпраці із місцевою владою, дана локальної стратегія буде включена до загальної стратегії розвитку громади с. Великі Лучки.

Прийняття локальної стратегії сприятиме створенню умов для інтеграції представників ромського населення с. Великі Лучки в українське суспільство із збереженням їх культурної самобутності. Сприятиме у подальшому впровадженню у вітчизняне законодавство механізмів щодо інтеграції ромської національної меншини.

Стратегія сприятиме створенню умов для вирішення правових, соціально-економічних, освітньо-культурних потреб ромського населення с. Великі Лучки та надасть можливість досягти наступних результатів:

– запобігання дискримінації по відношенню до представників ромської національної меншини в українському суспільстві;
– підвищення освітнього рівня ромського населення в с. Великі Лучки;
– покращення стану здоров’я ромського населення в с. Великі Лучки;
– поліпшення житлово-побутових умов життя ромського населення в с. Великі Лучки;
– зменшення кількості безробітних з числа осіб ромського населення в с. Великі Лучки;
– забезпечення подальшого збереження, розвитку та поширення інформації про культурну самобутність ромського етносу.

Прес-центр
Правозахисний фонд «Розвиток»