Публікації

Як все починалося (Ґендерний понеділок)

гендер

Дорогі друзі, сьогодні ми вам розповімо про витоки ґендеру і коли почалися перші пошуки і визначення такого поняття, як ґендер.

До сих пір залишається спірним питання виникнення і впровадження такого поняття як «ґендер». Але загальноприйнятим вважається введення в оборот цього поняття в 1968 році американським психоаналітиком Робертом Стіллером в роботі «Стать і ґендер: розвиток мужності і жіночності» в якій він представив свою концепцію поділу понять «статі» і «ґендеру». Це і стало основним фактором початку ґендерних досліджень.

Ґендерні дослідження або ґендерні студії виникли у другій половині ХХ століття на підставі феміністичних розробок. Якщо останні займалися тільки питаннями які стосувалися всіх сфер жіночої участі, то фахівці ґендерних студій стали збирати і обробляти інформацію яка стосувалася соціально-культурної статі, незалежно від того хто це був жінка або чоловік. Результатом цих досліджень став погляд на життя крізь ґендер, будь-то питання влади, свободи чи рівності. Тобто в аналізі соціуму з’явилося ще один вимір – ґендерний.

Ґендерні студії проходили довгий період свого становлення, починаючи як продовження жіночих досліджень, до занепаду і об’єднання в собі чоловічих досліджень які виникли в 80-х роках. Тільки після злиття соціальних андрології і фемінологіі, ґендерні дослідження стають частиною навчальних програм в університетських колах і навіть окремими факультетами.

На сучасному етапі ґендерні студії стали популярними у всіх країнах світу через актуальності проблем, які аналізуються. Основним постулатом сучасних ґендерних досліджень є вільне, неупереджене ставлення і погляд на речі і всі сфери людського життя.

З початком нової епохи ґендерології поставили перед собою ряд завдань, які вирішуються на теоретичному і впроваджуються на практичному рівнях:
• Подолання чисто чоловічого погляду на речі і події.
• Не уніфікація і узагальнення всього і вся, а життя за принципом ми різні, але рівні.
• Досягнення основної мети ґендерної рівності – рівних прав і можливостей.

Ірина Миронюк