Публікації

Юридична консультація

law

В продовження теми захисту трудових прав громадян, юристи Правозахисного фонду «Розвиток» , звертають увагу на тому, що проходження державної служби в Україні  хоч і врегульовано окремим законом, однак цей закон в жодній мірі не обмежує загальних трудових прав, визначений Кодексом законів про працю України, а лише конкретизує деякі питання, пов’язані саме з проходженням державної служби.

Це питання цікавило, зокрема  Наталію з  м.Мукачево, яка запитувала: «Я державний службовець. Чи можливо державним службовцям встановлювати неповний робочий день?»

Юристи Фонду надаючи консультацію, пояснили наступне.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про державну службу” державні службовці користуються правами і свободами, які гарантуються громадянам України  Конституцією України  і законами України.

Згідно із частиною першою статті 20 вказаного Закону тривалість робочого часу державних службовців визначається відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Статтею 56 Кодексу законів про працю України передбачено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

На прохання вагітної жінки, жінки, яка  має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Пунктом  2 Постанови Кабінету Міністрів Укрвїни від 20.04.2016 року №306 про Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями, передбачено, зокрема, що державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.

Враховуючи викладене, державному службовцю може бути встановлено неповний робочий день або тиждень.

Спеціальний закон, як то Закон України «Про державну службу» не може звужувати чи обмежувати права та свободи людини і громадянина, крім випадків прямо передбачених Закон України “Про державну службу”. Ці обмеження стосуються права на державну службу, як то наявність громадянства чи відсутність судимості, і в жодному випадку не можуть обмежувати загальні трудові права громадян (право на відпочинок, на соціальний захист).