Стратегічні судові справи

Про стратегічні судові справи для захисту суспільного інтересу

Стратегічні судові справи є формою захисту в суді суспільних інтересів, які ведуться в інтересах громадянина чи групи громадян, з метою досягнення системних змін в правовій сфері на благо суспільства (зокрема покращення законодавчої бази країни) та використовується з метою створення судової практики (прецедентів).

За допомогою ведення стратегічних судових справ можна продемонструвати прогалини та суперечності в нормативно-правових актах, які не дозволяють вирішити конкретні проблеми, що існують в суспільстві.

Стратегічні судові процеси для захисту суспільних інтересів можуть впливати як на норму, так і на правовий інститут, який відповідає за її застосування. За допомогою ведення стратегічних справ можна продемонструвати прогалини правового регулювання, змінити законодавство і вирішити конкретні проблеми, що існують в суспільстві.

Отже, стратегічна судова справа відрізняється від звичайної судової справи тим, судовий процес стосується не приватного інтересу, а значної кількості людей чи суспільства в цілому. Стратегічна судова справа як правило планується заздалегідь та матиме вплив на суспільство та виходитиме за межі надання допомоги окремому громадяну.

Як пише Гезіне Фукс у своїх роздумах стосовно стратегічної судової справи для захисту прав жінок у Польщі: «Цілі стратегічної правової допомоги можуть включати підвищення усвідомлення громадянами і/або формування політичного порядку денного для створення політичного тиску з метою законодавчих змін, а також для того, щоб зміцнити марґіналізовані групи. Часто стратегічна судова справа обирається як політична тактика, коли певне правове питання стосується важливої соціальної проблеми. У такій справі, ймовірно, судові рішення матимуть ширший вплив і більший потенціал привернути зацікавленість громадськості та засобів масової інформації».

Таким чином, ціллю стратегічного судового процесса для захисту суспільного інтересу є забезпечення суспільних, а не тільки індивідуальних інтересів, які ведуть до системних змін в суспільстві. Судовий процес може мобілізувати громадян і зміцнити зусилля організації шляхом об’єднання всіх зацікавлених сторін. Крім того, стратегічні судові процеси виконують надзвичайно важливу освітню функцію завдяки підвищенню обізнаності про розгляд питань, які можуть потенційно привести до зміни громадської думки і, отже, сприяти досягненню прогресу на шляху побудови більш справедливого суспільства.

На сьогоднішній день, стратегічне судочинство для захисту суспільного інтересу залишається одним з найефективніших інструментів для досягнення системних змін в державі.
Наразі наш «Фонд стратегічних справ» приймає на розгляд лише справи, які пов’язані з захистом прав представників ромської національної меншини, як найбільш вразливої групи населення в Закарпатській області. Рішення про надання юридичного супроводу у судових справах приймає Експертна рада.

Список найбільш значимих стратегічних справ нашого Фонду:

1. Форкош Юрій Юрійович до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Мукачеву Мукачівського міськрайонного управління юстиції про встановлення юридичного факту.
Рішення

2.Форкош Юрій Юрійович до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Мукачеву Мукачівського міськрайонного управління юстиції про визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання вчинити певні дії.
Рішення

3. Ростош Марина Михайлівна до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Мукачеву Мукачівського міськрайонного управління юстиції про встановлення юридичного факту.
Рішення

4. Фека Єва Миколаївна, Фека Лілія Іванівна до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Мукачеву Мукачівського міськрайонного управління юстиції про встановлення юридичного факту.
Рішення

5. Давид Тюнде Гейзівна до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Мукачівському району реєстраційної служби Мукачівського міськрайонного управління юстиції про встановлення юридичного факту.
Рішення

6. Бринзачка Катерина Ернестівна до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Мукачеву Мукачівського міськрайонного управління юстиції про визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання вчинити певні дії.
Рішення

7. Гога Марія Міклошівна, Гога Бетіна Йосипівна до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Мукачеву Мукачівського міськрайонного управління юстиції про встановлення юридичного факту.
Рішення

8.Гога Марія Міклошівна, Гога Бетіна Йосипівна до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Мукачеву Мукачівського міськрайонного управління юстиції про визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання вчинити певні дії.
Рішення

9. Руссо Єва Йосипівна, Руссо Катерина Карлівна до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Мукачеву Мукачівського міськрайонного управління юстиції про встановлення юридичного факту.
Рішення

10. Рац Єва Шандорівна до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Мукачівському району реєстраційної служби Мукачівського міськрайонного управління юстиції про встановлення юридичного факту.
Рішення

11. БФ «Розвиток» до Голови Мукачівської міської ради про визнання відмови протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.
Рішення І інстанції
Рішення ІІ інстанції

12. ГО «Народна рада Мукачівщини» до Голови Мукачівської міської ради про визнання відмови протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.
Рішення І інстанції
Рішення ІІ інстанції

13. ГО «Товариство ромів Мукачева «Рома» до Голови Мукачівської міської ради про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.
Рішення І інстанції
Рішення ІІ інстанції